Details
Start:

september 30 - 06:00 pm

End:

oktober 3 - 05:00 pm

Vi inviterer til sikkerhetskurs. Kurset er obligatorisk for å få bekreftelse fra klubben til søknaden om kjøp av eget våpen.Teorikveld torsdag 30. oktober. Praktiske øvelser vil foregå påfølgende lørdag og søndag på dagtid.

Kursholder er Roger Sundsmoen. Påmelding gjøres ved å sende mail til sekretaer@nepk.org

Kurset koster kr 1600 som inkluderer kurset + 10 rekruttreninger. Dette innbetales til kontonummer 2220.20.93918 før kursstart, ta med kvittering på innbetalingen om du har gjort det kort tid før kurset.

Sted for teoridelen av kurset annonseres senere, den praktiske delen arrangeres på Kalvedokk skytebane.

For å få godkjent sikkerhetskurset må du delta på «lappedugnad», altså som funksjonær på et feltstevne. Det vil du få mulighet til allerede påfølgende helg, 9. og 10. oktober

Bildet er fra Felt NM på Dagali 2019, tatt av Obelix Barbala