Details
Date:

august 18

Time:

01:00 am

Hver mandag kl 1800 et det rekruttrening på Kalvedokk pistolbane. Dette er trening kun for deg som ikke har eget våpen og er godkjent for registrering av organisert trening. Politiet krever at du deltar på organisert trening for å søke ditt første våpen, og stiller krav om at du gjennomfører minimum 12 treninger gjennom de 6 månedene rekruttperioden er.

Treningen gjennomføres på 25 meters banen eller i feltløypa.

I skolens ferier tar også trenerne fri og treningen gjennomføres ikke disse dagene.

Husk at du må ha meldt deg inn i klubben før rekruttperioden på 6 måneder begynner å løpe.