Utmelding fra Nedre Eiker Pistolklubb
6 + 9 =

Våpenloven sier at om du eier håndvåpen må du være medlem i en pistolklubb. Er du ikke medlem i en klubb plikter du å levere inn alle dine håndvåpen eller selge dem. Du kan ikke bytte hovedklubb midt i året men du kan melde deg inn som sidemedlem i andre klubber når som helst.

Ønsker du å bytte klubb gjelder det fra 1. januar påfølgende år. Kravet er at  faktura for medlemskap er betalt før du kan søke medlemskap i andre klubber.

Nedre Eiker Pistolklubb får hvert år en faktura fra Norges Skytterforbund og Buskerud Skytterkrets for alle medlemmer som vi må betale. Medlemmer som ikke betaler for sitt medlemskap overlater til klubben med å ta tapet. Eventuelt ubetalte fakturaer bli IKKE slettet men vil stå åpen til de blir betalt.

Liste over utmeldte medlemmer blir oversendt  til politiet.