Styret i Nedre Eiker Pistolklubb velges av årsmøtet i januar/februar. Styremedlemmene blir valgt for 1 – 2 år avhengig av funksjon.

Styret for 2024-2025
Styreleder : Per Erik Bjurstrøm epost / Tlf: 91 62 25 00
Nestleder : Trygve Hagness epost / Tlf: 90 18 18 29
Sekretær : Gudveig Jacobsen epost
Kasserer: Anita Bjurstrøm epost
Sportslig leder: Magnus Kristensen epost
Banemester: Bjørn Roar Vee
Rekrutt- og web-ansvarlig: Charlotte Løvaas
Styremedlem: Endre Holmen
Styremedlem: Ole Løvaas
Styremedlem: Yngve Holst Johansen epost