Sikkerhetskurs
Alle som vil begynne å skyte med pistol må gjennomføre et sikkerhetskurs. Dette kravet til grunnleggende opplæring gjelder for alle pistolklubber tilknyttet Norges Skytterforbund. Uten et slikt kurs eller tilsvarende opplæring vil man ikke få mulighet til å få skyte i Nedre Eiker pistolklubb.
På dette kurset lærer man om pistolskyting generelt, men med spesiell vekt på sikkerhet:

– opptreden på skytebanen
– sikker behandling av våpen
– grunnleggende skyteteknikk
– skyteprogrammer
– våpentyper
– mm.

Ett sikkerhetskurs er på 12 timer, og fordeles som oftest over 3 dager/kvelder. I tillegg får man oppfølging på skytebanen når man fortsetter med skyting etter å ha gjennomgått kurset.

Hvis man kan dokumentere at man har tilsvarende opplæring i pistolskyting fra andre klubber tilsluttet Norges skytterforbund trenger man ikke å gjennomgå ett nytt kurs for å begynne å skyte i NEPK. Men som oftest er det nødvendig med nytt kurs hvis man har opplæring fra politi og forsvar, fordi slik opplæring ikke gir tilstrekkelig kunnskap om sportsskyting.

Tross kravet om sikkerhetskurs så tillater vi de som ikke har gjennomgått kurs å delta på våre rekruttreninger, men søknad om eget våpen kan ikke godkjennes av klubben før et sikkerhetskurs er gjennomført og bestått.

Pris og organisering

Alle priser finner du i vår prisoversikt. I prisen for sikkerhetskurset inngår den teoretiske og praktiske delen av sikkerhetskurset i tillegg til 10 rekruttreninger på banen inkludert våpenleie og ammunisjon. Kvittering i form av registreringsskjema må forevises på rekruttreninger.

Kursdatoer 

Sikkerhetskurs arrangeres to ganger i året, som regel i mars og oktober. Når datoer er satt vil et arrangement opprettes på Facebook samt legges ut på forsiden og i aktivitetskalenderen.

Man kan melde seg på kurs via påmeldingsskjema så vil du bli oppdatert med dato for neste kurs.

10593231_10204176169236804_9104902935905864142_n

Hva er rekruttrening og må jeg ha det? 
Alle nybegynnere som vil starte på sin opplæringsperiode MÅ delta på rekruttskyting. Der vil du få praktisk innføring i skyteteknikk, baneprogrammer, feltløypa, og ikke minst SIKKERHET.

Når er det rekruttrening?
Vi organiserer rekruttrening normalt på mandager kl. 18, noen uker er det trening på andre dager, følg med på vår aktivitetskalender. Våpen og ammunisjon får du leie hos oss på trening, dette er inkludert i prisen på sikkerhetskurset. Kvittering fra innbetalt beløp må forevises på rekruttrening.  Vi har et lite utvalg av forskjellige klubbvåpen, både pistoler og revolvere.

Hvem er ansvarlige for treningen?

Den ansvarlige for rekruttreningen rulleres mellom aktive medlemmer i NEPK. 

6 månedersperioden
Etter at man har gjennomført sikkerhetskurset, kan man deltar man på rekruttskyting med oppmøte minst 2 ganger i måneden. En kan også frivillig delta på andre skyteaktiviteter som annonseres på hjemmesiden eller via Facebook. Man skyter da med klubbens våpen. Våpenloven krever at nybegynnere skal være «aktive», dvs. delta på klubbens treninger og skyte med klubbens våpen, i 6. måneder før man kan søke om å få kjøpe sitt eget våpen.
I NEPK krever vi at nybegynnere skal delta på minst 12 treninger + to dager med praksis fra sikkerhetskurset i løpet av denne 6 måneders perioden, før vi anbefaler kjøp av eget våpen. Vi mener at man trenger så mye øvelse før man er blitt sikker i behandling av våpen.