Ny våpenlov har gjort at det stilles mer krav til aktivitet før søknad om nytt våpen. I utgangspunktet stilles det krav til minst 10 gjennomførte organiserte treninger eller stevner de siste 6 måneder før søknad. Inntil nå har NEPK ikke gjennomført faste organiserte treninger for medlemmer med eget våpen da egentrening har vært godkjent som aktivitet. Nå når egentrening ikke lenger er godkjent som aktivitet ved søknad om nytt våpen vil vi nå starte opp organisert trening:

  • Hver tirsdag kl 1800

Treningene gjennomføres av de oppmøtte deltakerne, den første som møter opp er ansvarlig for treningen og bestemmer om den skal gjennomføres på bane eller i feltløypa.


Registrering

For at vi skal kunne ha en god registrering av aktivitet på organisert trening, egentrening samt deltagelse på stevner på vår bane stilles det krav til registrering to steder:

1. I den vanlige loggen som ligger i postkassen i bua på banen

2. Registrering i elektronisk logg. Dette gjøres ved skanning av QR kode som henger på veggen i bua samt på 25 meters banen og innsending av info via google-skjemaet.

3. Når du søker klubben om bekreftelse til å søke om våpen vil vi ta ut din aktivitetsliste og sende til deg på mail. Denne må følge ved din søknad til Politiet.

Dette gjør at vi enklere kan holde kontroll og bekrefte alle medlemmers aktivitet.

I bua ved protokollen
På 25 metersbanen

Kode for registrering av deltagelse på organisert trening er nå hengt opp i bua, på protokollen samt i skuret på 25 metersbanen. Skann, åpne linken, vent til du får dekning og send inn skjemaet.