Her publiseres årsmøteprotokoller så snart møtene er avholdt og alle dokumenter er signert.

Årsmøteprotokoller:

2023:
Saksdokumenter med regnskap for 2023 og budsjett for 2024
Signert protokoll årsmøte 2023

2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000