Under menyen «Praktisk info» finner du mange nyttige sider med informasjon enten du er erfaren skytter med egne våpen, vurderer å bli pistolskytter eller om du snart er ferdig med rekruttperioden og skal søke dine første våpen snart.