Nedre Eiker pistolklubb ble stiftet i 1992. Klubben har siden den gang hatt idrettsanlegg på Kalvedokk i Krokstadelva, ca en 1 km innenfor Årbogen idrettsanlegg.

Klubben har vokst jevnt og trutt, og har per i dag ca. 280 medlemmer. Klubben har medlemmer som er nybegynnere, rekreasjonsskyttere, mosjonsskyttere og konkurranseskyttere.

Våre rekrutter blir fulgt opp med trening 1 dag i uka, hvor de får grundig opplæring i sikkerhet og trygg våpenhåndtering.

Nedre Eiker pistolklubb har opparbeidet en feltløype og en 25 meters bane hvor medlemmer kan trene. Klubben fikk i 2015 en god leieavtale med Nedre Eiker kommune rundt idrettsanlegget, og dette gir oss muligheter til å utbedre anlegget til det beste for skytterne. Vi har fått på plass en ny og større parkeringsplass, noe vi bruker under større arrangementer. Fremdriftsplanen for baneområdet er en oppgradering av 25-meter banen, slik at denne møter nasjonalstandard. Neste skritt er å montere et vendeanlegg på 25-meterbanen, da mange av baneprogrammene krever dette. Dette vil igjen være med på å gi våre medlemmer bedre treningsmuligheter.

Buskerud skytterkrets har mange gode skyttere, flere har blitt Norgesmestere i forskjellige grener innenfor både felt og bane.

Nedre Eiker Pistolklubb arrangerer 2 approberte feltstevner i året i Buskerud. Vi har de siste stevnene hatt ca. 100 skyttere, og dette vil igjen si at vi har ca 350-400 starter i løpet av en dag.

Det kommer skyttere fra hele Østlandet, men det er åpent for skyttere fra hele Norge.

nepkVi ønsker alle skyttere og de som ønsker å se hva vår idrett innebærer velkommen til Kalvedokk på en av våre arrangementer og / eller en vanlig hverdag. Vi er stort sett å se på banen jevnt over hele uken.