Info
NEPK har en aktivitet som heter Mestermerket. Dette er for å øke interessen i klubben for presisjonsskyting. Mestermerket er blitt veldig populært og merkene kan oppnåes av alle, både de yngre og de voksne som skyter både sportspistol og fripistol. Vi ønsker at bruk av mestermerket skal stimulere til treningskultur, samle skytterne i klubben rundt felles trening, mer moro, økt trening i å prestere, kontakt med aktører ift premiering (små gaver som brukes når skyttere får notert seg et resultat) og kanskje videre sponsorvirksomhet på sikt. VI har vært så heldige at vi har kjøpt sett med premier og mestermerkeopllegg av HPK. Håper å se så mange som mulig hygge seg med mestermerket og føre resultater i permen på banen.

Mestermerker

 

 

 

 

Regler
1. Man kan skyte med luft (4.5mm) fin (22) og grov fra kaliber 32 og oppover. Man kan også kombinere disse. All skyting foregår med 1 hånd.
2. Man skal skyte på 25 meter og bruker ISSF presisjonsskive, unntatt om man skyter med fripistol, da skal man bruke ISSF presisjonsskive på 50 meter og coltskive på 25 meter. Med Luftpistol bruker man ISSF luftpistolskive på 10 meter.
3. Man må skyte 10 skudd pr. skive.
4.Man har oppnådd et merkekrav når man har klart kravet 8 ganger.
5. Skyteleder må se resultatet / skiven og signere hver rute på skjema, sammen med oppnådd sum.
6. Skytteren kan først begynne å notere poeng ved minste sum som er 70 poeng.

Merket fåes av klubben.