Skytereglement pistol
Reglementet vi følger i Nedre Eiker Pistolklubb er nedfelt i de lover gitt av Norges Idrettsforbund, Norges Skytterforbund samt våre egne lover.
Nedre Eiker Pistolklubb lover
Norges skytterforbunds fellesreglement og konkurransereglement
Lov om skytevåpen og ammunisjon m.v. [våpenloven].

Generelt
1 Sikkerhetsregler
2. Våpen skal behandles som ladd. Rett aldri våpen mot noen.
3. Rør ikke andres våpen.
4. Sikting og klikking etter tillatelse fra skyteleder.
5. Lading etter tillatelse fra skyteleder.
6. Alle bak standplass under skyting.
7. Skytteren er ansvarlig for sitt våpen og forpliktet til å kjenne og overholde sikkerhetsreglene.
8. Hørselsvern er påbudt.
9. Førstehjelpsutstyr er påbudt.
10. Skyteleder kan bortvise personer som ikke overholder sikkerhetsreglene.
11. Alle skytebaner bør ha ansvarsforsikring.
12. Ordens- og sikkerhetsregler skal være oppslått på skytebanen.
Ordensregler

Alle som benytter klubbens bane skal ha kjennskap til sikkerhets- og ordensregler – og følge dem!
* Følge skyteleders/ standplassleders anvisninger.
* Ansvarlig for eget våpen og utstyr.
* Om du ønsker å se på andres våpen, så skal dette skje i forståelse med eier.
* Alkohol og andre rusmidler og skyting hører ikke sammen.
* Rolig og behersket opptreden fremmer sikkerheten.