FELTSKYTING (1)
Skytes med pistol og revolver i terrenget.
Skytetider, avstander, skytestillinger og skiver varierer fra stevne til stevne. Skytingen arrangeres i 8 våpengrupper:
1. FIN (5,6mm)
2. GROV (7,62 til 9,65mm)
3. MILITÆR (9mm – 11,25mm)
4. REVOLVER (9mm- 11,25mm)
5. SPESIALPISTOL
6. SPESIALREVOLVER
7. MAGNUM 1
8. MAGNUM 2

Programmet omfatter 60 skudd fordelt på 10 standplasser. Det skytes 6 skudd på hver standplass. Man får 1 poeng for hvert treff og 1 poeng for hver truffet skive.
På minst 1 standplass skal skytingen foregå liggende.
På minst 1 standplass skal det skytes med beste hånd.
På minst 1 standplass skal skytingen utføres stående fri.

Utgangsstillingen skal på alle standplasser, unntatt liggende, være med ladd og usikret våpen i 45 grader ved kommando ild.

Korteste skytetid skal ikke være under 6 sekunder. Lengste skyteavstand skal ikke være over 70 meter, korteste avstand skal ikke være under 5 meter.

I militær-klassen er det krav til ammunisjonen. Den skal holde faktorkravet på 120. Kravet til kulevekt er 100 grain, og det kan tolereres et avvik på 3% på faktorkravet. Utregning av faktor skjer etter formelen:
Faktor = Hastighet (fot i sekundet) X kulevekt (grains) delt på 1.000
Grunnen til dette kravet til ammunisjonen, er at det ikke skal være mulig å gjøre skytingen lettere ved å lade ammunisjonen svakt, noe som gir mindre rekyl og gjør det lettere å skyte fort.