Banen er åpen for alle klubbens medlemmer følgende tider:

Mandag – Fredag:  kl 0900 – 2100
Lørdag:   kl 1000 – 1800
Søndager:
I perioden 14. oktober – 15. april (vinterhalvåret)       kl 1200 – 1600
I perioden 16. april – 13. oktober (sommerhalvåret)   STENGT!

Banen er stengt alle helligdager, og andre røde dager i kalenderåret.

Ved alle organiserte treninger, inkludert rekruttrening, er det for egentrening kun tillatt å benytte feltløypas standplass 3 til og med 10. Det vil si at standplass 1 og 2 i feltløypa, 25 meters banen samt standplassen ved den lille bua er stengt for alle som ikke deltar på organisert trening. Dette for å unngå forstyrrelser for de organiserte treningene.

Bruk av banen:
Alle medlemmer har tilgang til banen og skal skrive seg inn i loggen som ligger i bua på banen. Det er også viktig at alle respekterer parkeringen og det er KUN standplassleder ved rekruttskyting som har tilgang til å kjøre opp på banen. Alle skyttere skal lappe etter seg og sørge for at flagget er oppe FØR skyting begynner.

Organisert trening skal tas hensyn til, dersom du ønsker å skyte med grovere kaliber enn hva som benyttes nede på 25-meter banen, trekk oppover i skogen til andre standplasser. Dersom det er flere på både 25-meter banen og i feltløypa, skal man utnevne en standplassleder som har ansvaret for sikkerheten.

25 meters banen har et automatisk vendeanlegg. Dette vil være i drift på organiserte treninger eller etter avtale med styret. 25 meters banen kan benyttes av alle selv om vendeanlegget ikke er i drift.

NB! Anlegget og kulefanger på 25 metersbanen er kun dimensjonert for å kunne skytes med kal.22, kal.32, kal.38 og 9mm og kun med blykuler, ikke hel eller delmantlede kuler. Informasjon om dette står på banen i form av en rekke synlige plakater.

Kart til banen og koordinater: 59.783394, 9.996067