DE ULIKE BANEPROGRAMMENE:

FRIPISTOL (2) 25m-pres-small
60 skudd fordelt på 6 serier av 10 skudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive (10’er ringen er 5 cm i diameter).
Skyteavstand: 50 meter.
Skytetid:1 time 30minutter
Kaliber .22
Avtrekksvekt: Fri
Våpenvekt: Fri

Utformingen av våpnet er fritt, men skjeftet eller deler av pistolen må ikke gi støtte utenom selve hånden. Utover dette skal fripistolen bare kunne lades med 1 patron av gangen.

Fripistol er en av de vanskeligste øvelsene i pistolskyting, og er på OL-programmet for menn. I og med at avstanden til skiva er så stor som 50 meter, er det spesiellt viktig å holde pistolen rolig i skuddøyeblikket. Det brukes spesialvåpen, gjerne med elektroniske avtrekk som kan justeres ned til en avtrekksvekt på noen få gram. Det er nok med en lett berøring av avtrekkeren for å få skuddet til å gå.

Skjeftene på disse pistolene omkranser gjerne hånden, og tilpasses slik at de passer nærmest som en hanske. Mange som har sett denne øvelsen i OL-sendinger på TV, legger spesiellt merke til at det ser ut som skytteren må tre hånden inn i skjeftet, omtrent på samme måte som å kle på seg en hanske.

 

SILHUETTPISTOL (4)25m-5xduell-small
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonale duellskiver (5 skiver).
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22LR
Avtrekksvekt: Fri
Våpenvekt: Ikke over 1260 gram uten magasin

Det skytes tellende skudd fordelt på 2 omganger med 30 skudd i hver omgang. Hver omgang omfatter:
· 2 serier a 5 skudd på 8 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 6 sekunder. Ett skudd mot hver skive.
· 2 serier a 5 skudd på 4 sekunder. Ett skudd mot hver skive.

Silhuettpistol er baneskytingens «formel-1», og er på OL-programmet for menn. Silhuett er hurtigskyting mot fem skiver. Under hver serie skal det skytes ett skudd i hver av de fem skivene. Det innebærer at skytteren må løfte våpnet og avfyre første skudd, før han flytter våpnet sideveis for å avfyre de andre i de resterende skivene.

STANDARDPISTOL (5) 25m-pres-small
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal presisjonsskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber: .22 LR
Avtrekksvekt: 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene i standard fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 150 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 150 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 20 sekunder pr. serie.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie.

Standardpistol er ikke OL-gren, men skytes i Verdens-Mesterskap for menn.
I Norge skytes klassen både for kvinner og menn. Standardpistol regnes ofte for vanskelig, fordi den er en blanding av presisjon-, og hurtig-skyting.
10-sekundersserien pleier å skape problemer for de fleste skyttere, og krever mye trening.

VM FIN (Sportspistol/Finpistol), og VM GROV (Grovpistol) (6) 25m-pres-duell-small
60 skudd fordelt på 30 presisjonsskudd og 30 duellskudd
Skive: Internasjonal presisjonsskive og internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, VM-fin: .22
Kaliber, VM-grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram

Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

VM-programmet er likt for finpistol og grovpistol. Internasjonalt skytes grovpistol av menn, mens finpistol skytes av kvinner og juniorer. I Norge skytes finpistol også i herreklassen. Finpistol er OL-gren for kvinner, mens grovpistol er med i Verdens-Mesterskap for menn.

VM-programmet består av to deler: presisjon og duell.
Det skytes først 30 skudd mot presisjonsskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd, hvor skytteren får en skytetid på 5 minutter for hver 5-skudd serie. Deretter skytes det 30 skudd mot duellskiven, fordelt på 6 serier á 5 skudd. I duellseriene svinger skivene slik at de er framme i 3 sekunder og borte i 7 sekunder.
Dette gjentas 5 ganger, og det skal avfyres ett skudd hver gang skiven vises. Det skytes en prøveserie a 5 skudd presisjon på 5 minutter før presisjonsdelen, og en prøveserie à 5 skudd duell før duelldelen. Poengene for presisjonsdelen og duelldelen legges sammen til en sluttsum for konkurransen.

HURTIPISTOL FIN OG HURTIGPISTOL GROV (7)25m-duell-small
60 skudd fordelt på 12 serier.
Skive: Internasjonal duellskive.
Skyteavstand: 25 meter
Kaliber, Hurtig fin: .22
Kaliber, Hurtig grov: Minimum .32, og maksimum .38
Avtrekksvekt, 1.000 gram
Våpenvekt: Ikke over 1.400 gram med tomt magasin

Skuddene fordeles slik:
1 prøveserie a 5 skudd på 10 sekunder.
4 serier a 5 skudd på 10 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 8 sekunder pr. serie
4 serier a 5 skudd på 6 sekunder pr. serie

Hurtig fin og Hurtig grov er et nasjonale program. Hurtig grov skytes internasjonalt i militære mesterskap, og det er fra den militære skytingen at grenen er kommet. Selv om det er korte skytetider i hurtigpistol, så er det en populær gren. Den er lettere å skyte enn, f.eks. standardpistol, fordi ringene på duellskiva er større. Selv nybegynnere greier ofte å få ett brukbart resultat i denne grenen.

NAIS-programmet (Nordisk Avdeling av Internasjonalt Skytterforbund) (8)25m-duell-small
NAIS-programmet skytes som klubbprogram i OPK. Programmet kan skytes i to klasser, fin og grov. Finkaliber er i NAIS definert som kaliber .22 – .32. Grovkaliber er i NAIS definert som .38 – .45. Programmet består av 30 skudd, som skytes i 6 serier a 5 skudd. Alle serier skytes mot den internasjonale duellskiven, og det skytes på 25 meters hold. Det skal skytes med en hånd. Seriene er som følger:

2 serier på 150 sekunder
2 serier duell
1 serie på 20 sekunder
1 serie på 10 sekunder

Kravene til merker: 
Bronsemerke: Fin 200 poeng, grov 180 poeng.
Sølvmerke: Fin 210 poeng, grov 190 poeng.
Gullmerke: Fin 220 poeng, grov 200 poeng.

Kravene til medaljer:
Bronsemedalje: Fin 240 poeng, grov 220 poeng.
Sølvmedalje: Fin 250 poeng, grov 230 poeng.
Gullmedalje: Fin 260 poeng, grov 240 poeng.