Til medlemmene i Nedre Eiker Pistolklubb  10.01.2024 Solbergelva

Innkalling til årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb 

Styret innkaller herved til årsmøte i Nedre Eiker Pistolklubb 

Årsmøtet avholdes onsdag den 21.februar 2024 kl. 19.00 på Jegerhuset, Bjurstrømveien 4, 3055 Krokstadelva

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 30.01.2024 til post@nepk.org.  

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.nepk.org og sendt til medlemmene på mail. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. 

 
Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Nedre Eiker Pistolklubb 


Dokumenter til årsmøtet: