Vi inviterer til sikkerhetskurs. Kurset er obligatorisk for å få bekreftelse fra klubben til søknaden om kjøp av eget våpen.


Teorikveld torsdag 16. november. Praktiske øvelser vil foregå den påfølgende lørdagen 18. november.

Påmelding gjøres her: https://www.nepk.org/pamelding-sikkerhetskurs/Kurset koster kr 1600 som inkluderer kurset + 10 rekruttreninger. Dette innbetales til kontonummer 2220.20.93918 før kursstart, ta med kvittering på innbetalingen om du har gjort det kort tid før kurset.

Sted for teoridelen av kurset er Andersen Transport i Drammensveien 159, Mjøndalen (Dalersletta, Gamle Lundteigen/Bama).

Den praktiske delen arrangeres på Kalvedokk skytebane.