Vi håper at mange NEPKer vil delta, det stilles ingen krav til ferdigheter eller erfaring, her deltar skyttere fra hele landet som har skutt i alt fra 6 måneder til 60 år!

Meld deg på via linken nedenfor, når du har gjort det sender du en mail til anita@nepk.org med hvilke grener du skal skyte så melder hun på våre lag. Klubben refunderer startavgiften for de som oppnår 1/3 premiering. Søknad om refusjon sendes også til Anita.

NB! Påmeldingsfristen er 11. juni!

https://nm23.no