Det skal utbedres litt på de nederste standplassene i kveld og Standplass 1, 25 meters banen og standplassen ved bua holdes stengt fra kl 1500 17.10.

Feltløypa fra standplass 2 og oppover kan benyttes.