Vi starter opp med organisterte treninger for deg med eget våpen også på dagtid!

Onsdager framover vil Helge Lonerud arrangere trening fra kl 1000 til 1400, første trening er onsdag 17. august.