Den 14. juni fra kl 1700 vil standplass 1 og 2 samt 25 meters banen være stengt grunnet arbeider på vendeanlegget og stativer

Standplass 3 til 10 er til fri benyttelse.