Den 2. juni kl 1500 – 2000 vil standplass 1 samt 25 meters banen være stengt grunnet et arrangement.

Standplass 2 til 10 er til fri benyttelse.