Årsmøte ble gjennomført med 22 stemmeberettigede til stede på Jegerhuset i Krokstadelva 15.februar kl.19.00. Det var stor takhøyde for diskusjoner rundt sakene i sakslisten og det var spesielt noen punkter som ble diskutert: Vendeskiveanlegg: Kostand for klubben? Vendeskiveanlegget har blitt finansiert gjennom sponsing, tilskuddsmidler vi har søkt om og egenfinansiering. Kaliberbegrensing? Vendeskiveanlegget er dimensjonert for […]