Ny våpenlov har gjort at det stilles mer krav til aktivitet før søknad om nytt våpen. I utgangspunktet stilles det krav til minst 10 gjennomførte organiserte treninger eller stevner de siste 6 måneder før søknad. Inntil nå har NEPK ikke gjennomført faste organiserte treninger for medlemmer med eget våpen da egentrening har vært godkjent som aktivitet. Nå når egentrening ikke lenger er godkjent som aktivitet ved søknad om nytt våpen vil vi nå starte opp organisert trening:

  • Hver lørdag i vinterhalvåret 14. oktober – 15. april     kl 1200
  • Hver mandag i sommerhalvåret 16. april – 13. oktober kl 1900

Treningene gjennomføres av de oppmøtte deltakerne, den første som møter opp er ansvarlig for treningen og bestemmer om den skal gjennomføres på bane eller i feltløypa.


Registrering

For at vi skal kunne ha en god registrering av aktivitet på organisert trening, egentrening samt deltagelse på stevner på vår bane stilles det krav til registrering to steder:

1. I den vanlige loggen som ligger i postkassen i bua på banen

2. Registrering i elektronisk logg. Dette gjøres ved skanning av QR kode som henger på veggen i bua samt på 25 meters banen og innsending av info via googleskjemaet.

Dette gjør at vi enklere kan holde kontroll og bekrefte alle medlemmers aktivitet.