Vi inviterer til sikkerhetskurs. Kurset er obligatorisk for å få bekreftelse fra klubben til søknaden om kjøp av eget våpen.Teorikveld torsdag 30. oktober. Praktiske øvelser vil foregå påfølgende lørdag og søndag på dagtid.

Kursholder er Roger Sundsmoen. Påmelding gjøres ved å sende mail til sekretaer@nepk.org

Kurset koster kr 1600 som inkluderer kurset + 10 rekruttreninger. Dette innbetales til kontonummer 2220.20.93918 før kursstart, ta med kvittering på innbetalingen om du har gjort det kort tid før kurset.

Sted for teoridelen av kurset er Andersen Transport i Gjellebekkstubben 29, Liertoppen, den praktiske delen arrangeres på Kalvedokk skytebane.

For å få godkjent sikkerhetskurset må du delta på «lappedugnad», altså som funksjonær på et feltstevne. Det vil du få mulighet til allerede påfølgende helg, 9. og 10. oktober

Les mer her: https://fb.me/e/1EnVcUeC0

Bildet er fra Felt NM på Dagali 2019, tatt av Obelix Barbala