Da er årsmøte 2020 avholdt digitalt med 27 deltakere tilstede. Takk til alle som stilte opp og gjorde at gjennomføringen digitalt gikk utmerket!

Vi takker Jon Arne Gustavsen, Harald Skarset og Janne Rignell for innsatsen de har lagt ned i styre- og klubbarbeid i årene som har vært!

Vi takker valgkomiteen for en god jobb med nye kandidater og ønsker da samtidig følgende velkommen inn i styret:

Bjørn Roar Vee som banemester 2 år

Ulf Christensen som materialforvalter 2 år

Endre Holmen som styremedlem 1 år

Protokollen fra årsmøte blir lagt tilgjengelig når den er godkjent og underskrevet.