Til alle medlemmer:

Årsmøte for 2020 avholdes 16.februar 2021 kl.19.00 på Jegerhuset i Krokstadelva. Se vedlagt innkalling under.

Vi vil takke alle medlemmene for innsatsen i året 2020. Det har vært et spesielt år med pandemi, lockdown og restriksjoner.

Skytteråret nærmer seg slutten og vi i styret vil med dette ønske alle en fredfull jule- og nyttårsfeiring! Ta vare på dere selv og deres nærmeste.

GOD JUL OG GODT NYTTÅR!

Hilsen styret

Getty Images/iStockphoto