Litt glede i coronatiden:

Vi har fått tildelt kr 100 000 i støtte fra Sparebanken Øst sitt Spire-fond 😄 De kommer godt med i dette året med lite inntekter når vi har avlyst alle stevner. Pengene skal brukes til oppgraderinger av banen.

Takk for støtten!