Som de fleste har fått med seg har det vært en del dugnads aktivitet på banen i det siste.

Etter 2 uker med maskinelt anleggsarbeid er området klart for å bygges opp igjen.

25 meters bane er senket og her skal det opp et vendeanlegg. I slutten av uke 31. skal det støpes en platting hvor det skal settes opp et nytt vendeanlegg.

Banemester Jon Arne Gustavsen, Per Johannessen eransvarlig for støpningen.

Uke 32 trenger vi en del folk som kan være med å hjelpe til:

1) 25 meters banen. (vendeanlegget er ferdig og skal  rigges og det skal lages tak over)

2) Liggende der skal det lages ny platting.

3) Standplass 9 sette opp nye stativ og plater.

Har du mulighet til å være med så gi beskjed til Jon Arne Gustavsen på e.post jon-arne.gustavsen@gk.noeller mobil.99493450

Mvh Nepk