25 meters banen på Kalvedokk holdes stengt fra 25. juni til 5. juli grunnet gravearbeid. Feltløypa kan fortsatt brukes.