Vi innkaller til dugnad på Kalvedokk 19.mai kl.18.00

  1. Det skal byttes plater i feltløypa
  2. Stifte opp nye blinker 
  3. Rydde søppel på hele området.
  4. På liggende skal plattingen rives og bygges ny (blir nok ikke ferdig denne kvelden)

Container for søppel bestilles og plasseres på banen 

** Ta med hansker, drill, rake etc. og godt humør. 

Vel møtt 😊

https://www.facebook.com/events/2950568945034537/