Rekruttreningen starter endelig opp igjen på mandag 11. mai kl 1800 på Kalvedokk skytebane!!

Vi gjennomfører gode smittevern-tiltak som god avstand mellom skyttere, desinfeksjon av våpen og hender.

Vel møtt til alle nye og tidligere rekrutter