Deler av banen blir stengt i tidsrommet tirsdag – fredag i uke 41 og 42. Banen er utleid til politiet.

Følgende deler av banen blir utilgjengelig:

25 metersbanen og hele plassen ved bua som oppmøteboka ligger samt standplass 1 blir stengt tirsdag til torsdag fra kl. 0730 – 1530 og fredag fra kl. 0730 til 1330 i uke 41 og uke 42.

Våre medlemmer bes benytte standplass 2 og oppover i dette tidsrommet.