Takk til alle som deltok på årsmøte 2018 den 12.februar på Jegerhuset i Krokstadelva.

Det ble gode diskusjoner, vaffel, kaffe og premieutdeling til slutt.

Vi retter en takk til avtroppende styremedlem, Geir Yngve Kristiansen, for hans innsats i styret og i klubben i sin periode i styret. Geir Yngve ble valgt inn som medlem i valgkomiteen sammen med Endre Holmen som leder. Vi ønsker lykke til med nye oppgaver.

Vi ønsker samtidig Janne Karlsen Rignell velkommen inn i styret. Vi ser frem til et godt samarbeid i det nye styre.

Takk til Hederstegnkomiteen for deres utmerkelser under Årsmøte 2018.