Velkommen til Årsmøte 2018 den 12.februar kl.19.00, Jegerhuset, Bjurstrømveien 4, 3055 Krokstadelva

OM ÅRSMØTET

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet

Alle medlemmer har forslagsrett til årsmøtet. Det samme har idrettslagets styre og de komiteer/utvalg som er gitt forslagsrett i idrettslaget egen lov, f.eks. valgkomiteen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre innen den frist som fremgår av idrettslagets egen lov, som senest kan være to uker før årsmøtet. Forslagene skal sendes til den adressen/e-postadressen idrettslaget har oppgitt i innkallingen. Utgangspunktet er at styret må sørge for at alle saker et medlem ønsker å få behandlet fremmes for årsmøtet, dvs. styret har i utgangspunktet ikke anledning til å stanse forslag, men kan i tilknytning til den enkelte saken gi sin vurdering av hvorfor et forslag eventuelt ikke bør vedtas.

Forslagsfristen er ment å gi styret i idrettslaget tilstrekkelig tid til å gjennomgå alle innkomne forslag og samordne disse blant forslagsstillerne, f.eks. dersom det er flere likelydende forslag eller forslag innenfor samme temaer. Forslagsfristen gjelder ikke for styrets egne forslag. Styret kan fremme forslag frem til saklisten og saksdokumentene skal tilgjengeliggjøres for medlemmene.

[download id=»1518″]

Alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig senest 14 dager før årsmøte avholdes her:

Årsmøtepapirer:

Saksliste årsmøte NEPK

Vedlegg til sakslisten:

  1. Forslag til forretningsorden for årsmøte 2018 i Nedre Eiker Pistolklubb
  2. Årsberetning Årsmøte 2018 (rev.11.2.2019)
  3. Regnskap 2018 (31.1.2019)
  4. Innkomne forslag til behandling av Årsmøte 2018
  5. Styrets forslag til medlemskontingent 2020
  6. Budsjett NedreEikerPistolklubb 2019 (Revidert 11.2.2019)
  7. Forslag til organisasjonsplan Nedre Eiker Pistolklubb
  8. Valg årsmøte Nedre Eiker Pistolklubb 2018

Det oppfordres til at medlemmer medbringer sakspapirer til årsmøte.

Vel møtt!