Takk til alle som deltok på årsmøte 2018 den 12.februar på Jegerhuset i Krokstadelva. Det ble gode diskusjoner, vaffel, kaffe og premieutdeling til slutt. Vi retter en takk til avtroppende styremedlem, Geir Yngve Kristiansen, for hans innsats i styret og i klubben i sin periode i styret. Geir Yngve ble valgt inn som medlem i […]

Velkommen til Årsmøte 2018 den 12.februar kl.19.00, Jegerhuset, Bjurstrømveien 4, 3055 Krokstadelva OM ÅRSMØTET Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, […]