Det har vært spørsmål fra rekrutter og andre om vi ikke kan arrangere en kveld for å lære å pusse forskjellige våpen. Rekruttvåpnene fortjener også litt stell så da sparker vi i gang en pussekveld 16. januar kl 1800 i DentalSpars lokaler i Nedre Eikervei 14 (Lyche Konvolutt, adm. bygget nærmest Gulskogen) i Drammen.

Alle rekrutter oppfordres til å delta. Du som har egne våpen tar dem og pussesaker med. Vi stiller med gode tips fra erfarne skyttere og kanskje du som henger etter med pussingen også får hjelp av en ivrig rekrutt uten eget våpen 😎

Vi serverer kaffe og litt godt til.

Velkommen 🔫

PS. Meld deg gjerne på arrangementet på Facebook https://www.facebook.com/events/2198617730405532/?ti=ia