Info vedr. Bom på Ulevannsveien Nedre Eiker Pistolklubb (NEPK) Org. nr. 984 415 400

Det vil bli mulig for alle aktive/betalende medlemmer i NEPK å få passerkort til bom på Ulevannsveien via NEPK. Disse kortene vil bli delt ut til de som ønsker det mot et depositum på kr.200, som tidligere er det klubben som betaler bomavgiften for medlemmer som kjører til banen forskjellen nå er at det må løses et bomkort som gjør det mulig å passere på vår avtale.

Så fort klubben får disse av SU noe som vi er blitt lovet skal skje i begynnelsen av oktober vil det bli sendt ut info om hvor kort kan kvitteres ut.

Kriterier for bruk av avtalen

1. Denne avtalen gjelder for kjøring på Ulevannsveien på strekningen fra bommen ved Årbogen til Nedre Eiker Pistolklubbs bane ved Kalvedokkbrua.

2. Avtalen gjelder for aktive medlemmer i pistolklubben som medbringer passeringskort til bruk i vegbommen. Kortet gjelder for èn passering av èn bil hver gang kortet brukes.

3. Passeringskortene gir klubbens medlemmer mulighet til å benytte vegen fram til pistolbanen, innenfor den avtalen som gjelder mellom SU og NEPK i 2018.

For 2019 skal NEPK betale et avtalt beløp til SU for bruk av Ulevannsveien på den aktuelle strekningen.

Vilkår for videreføring av avtalen etter 2019 vil bli vurdert med bakgrunn i erfaringene fra dette året

4. Passeringskortene er nummerte og NEPK skal registrere brukerne med navn, telefonnummer og e-postadresse. Liste over fordelte passeringskort skal oversendes til SU innen 1. desember 2018. Senere endringer i denne listen skal oversendes kvartalsvis til SU. Disse dataene skal ikke være tilgjengelige for andre enn styrene i NEPK og SU.

5. Passeringskortene gjelder bare for strekningen fra Årbogen til banen ved Kalvedokkbrua. Dersom kortene benyttes for å kjøre lenger innover Ulevannsveien vil det bli ilagt en kontrollsanksjon på kr. 500 samt at kortet blir inndratt og vedkommende vil ikke kunne benytte seg av NEPK sin avtale i fremtiden.

Krokstadelva, 28. september 2018

Med vennlig hilsen

For styret i Nedre Eiker Pistolklubb Leder

Per Erik Bjurstrøm