Buskerud skytterkrets har påtatt seg å arrangere NM i felt og spesialfelt 2019.Etter vurdering av flere anlegg har styret tatt en avgjørelse:

Buskerud Skytterkrets har i styremøte 18/6 enstemmig bestemt å legge Spesial og Felt NM til Dagali uke 29,

i tidsrommet 15 til 20/7-2019.

Løsningen på Dagali gir oss mulighet til å legge arrangementet på et konsentrert område hvor både tekniske

funksjoner, camp, utstillere, matservering og annet ligger samlet rundt skolen. Gangavstand fra campingen.

I tillegg vil vi ha mulighetene for gode langhold og mulighet for 20 skyttere i lagene.

Styret har kommet frem til at dette blir den beste løsningen for skytterne.

Dagali arrangere også aktivitetsuke i uke 29 så her vil det bli mye å delta på for dem som kommer med familie !

Vi vil komme med mer info etter hvert, det som hittil er klart er at stevneleder blir Per Erik Bjurstrøm,

ansvarlig for sekretariat Anita Hansen og økonomiansvarlig Petter Koren.

Alle henvendelser ønsker vi rettet til leder i Buskerud Skytterkrets, Tom Cato Karlsen, tocak@online.no / 91601544.

Med vennlig hilsen

Buskerud Skytterkrets

Tom Cato Karlsen

Leder

Dette betyr at medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb, sammen med flere klubber i kretsen, skal være med å arrangere. NM er et stort arrangement som krever mye mannskap. Flere av klubbens medlemmer har vært med på dette tidligere og klubben er rutinerte på å arrangere store stevner. Arrangementskomiteen starter planleggingen i august og da vil det komme mer informasjon! Dette blir et arrangement som legger til rette for hele familien!