Etter befaring på banen etter de siste døgns nedbør er feltløypen åpnet igjen.