Info angående startkort for 2018:

I forbindelse med omlegging til elektroniske startkort har det blitt noen utfordringer hvor resultater fra enkelte stevner i 2017 ikke har blitt ført inn. Årsaken er at resultatene fra disse stevnene ikke har blitt lastet opp riktig fra arrangørens side. Klasseføring fra 2016 har «detti» ut om man ikke skjøt den aktuelle grenen i 2017.

Anbefaler alle å sjekke startkortet og om det er feil/mangler send en mail til sekretaer@nepk.org.