Med 115 starter viser det at det var mange som trosset kulden og lagde en bra kveld på Kalvedokk!  

Takk til alle funksjonærer som stiller opp og skyttere som skaper god stemning!

Det ble et tett race i fin/grovfelten og det måtte skilles med innersoner.

Her er resultatene fra kvelden:

1F/G Finfelt/Grovfelt: 

  1. Mikkel Bast 54/27
  2. Thomas Haugland 54/25
  3. Tor Kristiansen 54/20

NEPK’s fyrste:

Ingar Wiig 52/23

1M Militærfelt:

  1. Frank Lien  52/24
  2. Thomas Haugland  52/20
  3. Petter Berg 48/16

NEPK’s fyrste:

Geir Yngve Kristiansen 46/17

1R Revolverfelt:

  1. Kim Inge Haugen  53/20
  2. Ole Christian Gruer  52/22
  3. Petter Berg  52/21

NEPK’s fyrste:

Stein Roger Holst  44/18

Her de fullstendige resultatene: [download id=»1185″]

Her er det også en video laget av Terje Vernly, Hurum Sportsskytterklubb: