Medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb innkalles med dette til Årsmøte for 2017

Tirsdag 13.februar 2018 kl. 19.00

NB! Avholdes på klubbhuset til Årbogen Idrettspark

Møte- og stemmerett har alle medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 14. dager før, innen 30.januar 2018.
Ifølge klubbens lover, kan ikke forslag fremsatt etter fristens utløp behandles på Årsmøtet.

Øvrige saksdokumenter blir publisert senest en uke før Årsmøte.

Innkallingen kan dere lese her [download id=»1134″]