Medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb innkalles med dette til Årsmøte for 2017 Tirsdag 13.februar 2018 kl. 19.00 NB! Avholdes på klubbhuset til Årbogen Idrettspark Møte- og stemmerett har alle medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 14. dager før, innen 30.januar 2018. Ifølge klubbens lover, […]