HJELP SØKES TIL Feltstevne Kalvedokk den 07.mai 2017

Vi skal nå i gang med det 1. approberte feltstevne på Kalvedokk for 2017.
Vi trenger medlemmer som kan være med å hjelpe til, uten dere vil det ikke bli noe stevne. Vi har klubbmesterskap i fin / grov og KM 1SRSP(spesialpistol og spesialrevolver)

Vi må ha:

  • Standplassledere minimum 12 stk
  • Lappehjelp minimum 25 stk
  • Sekretariat 2 stk
  • Innmelding 2 stk
  • Kioskhjelp 2 stk

Gi oss tilbakemelding på mail til yngve@nepk.org / anita@nepk.org om du kan stille opp denne helga. Mange har vært med på dette før og vet hva dette går ut på. De som skal være med å arrangere stevne skal / må skyte lørdag 06.mai. På søndag 07.mai vil du bli værende ute i feltløypa og jobbe til vi er ferdig ca kl.18.00. Av erfaring vet vi det vil bli mange skyttere, så en må beregne hele dagen. Mer info vil komme senere til de som skal være med å hjelpe.