Medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb innkalles med dette til Årsmøte for 2016

Torsdag 16.februar 2017 kl. 19.00

Avholdes på Jegerhuset i Krokstadelva, Bjurstrømveien 4.

Møte- og stemmerett har alle medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 14. dager før, innen 2.februar 2017.
Ifølge klubbens lover, kan ikke forslag fremsatt etter fristens utløp behandles på Årsmøtet

Last ned papirer her: [download id=»867″]