Velkommen på årets første sikkerhetskurs. Det starter onsdag 8.mars kl.18.00. Kurset holdes på Bjørkedokk, Krokstadelva. Adressen er Nordlysveien, toppen av Stenseth. Da vil vi ha teorikveld 8.mars, lørdag 11.mars + søndag 12.mars vil vi være på banen å ha skytedager. Det er obligatorisk med en lappedugnad under ett av våre stevner for å få godkjent […]

Medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb innkalles med dette til Årsmøte for 2016 Torsdag 16.februar 2017 kl. 19.00 Avholdes på Jegerhuset i Krokstadelva, Bjurstrømveien 4. Møte- og stemmerett har alle medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb. Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 14. dager før, innen 2.februar 2017. Ifølge klubbens lover, […]