Da er startlistene for NM publisert.

Se total oversikt her

Fra Ørland Pistolklubbs hjemmesider:

Startlistene er satt opp slik at klassene skyter så samlet som mulig i 25- og 50-metersøvelsene. Dette er viktig for å sikre et rettferdig og effektivt arrangement og for å få til premieutdeling innen rimelig tid etter siste lag er ferdig for dagen.

Det har kommet en del ønsker om skytetider med tanke på ankomst, avreise og byttelåning av våpen. Dette har vi forsøkt å imøtekomme så langt det går, men i noen tilfeller er det dessverre vanskelig.

Spørsmål om startlister, etteranmeldinger, osv. rettes til Viggo Olden på tlf.: 922 60 285 eller e-post: viggoolden@gmail.com.