Årsmøtet 2015 for Buskerud skytterkrets ble avholdt i går på Idrettens hus i Drammen.

24 stemmeberettigede var tilstede, fordelt på 8 klubber og det sittende styret.

Buskerud skytterkrets har valgt å dele ut kr 50 000 til toppsatsing, i tillegg til de kr 50 000 som er satt av til aktivitetsmidler. Søknad sendes til kretsen.

Etter valg består styret av følgende:
Leder – Tom Cato Karlsen, Røyken og Hurum Skl. Avd NSF (Gjenvalgt)
Nestleder – Per Erik Bjurstrøm, Nedre Eiker Pk (Gjenvalgt)
Kasserer – Petter Koren, Modum Pk (Gjenvalgt)
Styremedlem – Anita Hansen, Nedre Eiker Pk (Gjenvalgt)
Styremedlem – John Melvin Tveiten, Numedal Sportsskyttere
Utdanningskontakt – Kai Olav Moen, Kongsberg pk
Varamedlem – Line Johansen, Hurum SSK, Ny
Sekretær- Da valgkomiteen ikke lykkes i å finne kandidat til dette vervet fortsetter Tom Cato jobben dette året.

Valgkomite valgt av årstinget:
– Gunn Heidi S. Haugen, Numedal Ss
– Jon Andersen, Aron Sk
– Bjørn Magnus Bekken, Modum Pk

Årsmøtet ble avsluttet på tradisjonelt vis med utdeling av KM-medaljer og snitter.

Styret BSK