Til info… Vi begynner å rydde i medlemslister og setter en frist for innbetaling av kontingent for 2015 og 2016 til 1.Juli Etter den dato vil medlemskapet bli slettet og for hovedmedlemmer blir det registrert i NIF at medlemskap ikke er betalt og gir derved ikke mulighet for innmelding i annen klubb før utestående er oppgjort. Pr. dags dato utgjør det en kostnad for klubben på pa 25.000,- i kontingent til forbund og krets som vi må betale for oppgitte medlemmer. Samt tap av medlemskontingent på ca 30.000,- totalt 55.000 ,- noe som gjør ar vi muligens må utsette noen planer.

MULIGHETEN er fortsatt å gi beskjed til kluben for de som vil betale, så kan vi sende konto nr. og kid til de som IKKE skjønner/finner ut av www.minidrett.no hos Norges idrettsforbund.