Takk til alle som deltok på Årsmøte 2017 den 13.februar!

Det ble gode diskusjoner, kaffe, kake og en flott premieutdeling til slutt.

Vi retter en stor takk til avtroppende styremedlem, Ina Eriksen, for innsatsen hun har lagt ned i styre- og klubbarbeid i sin periode i styret! Ina ble valgt som leder av Valgkomiteen for 2018 og  Endre Holmen ble valgt som medlem. Lykke til med nye oppgaver i klubben!

Takk til Valgkomiteen 2017, bestående av Trond Pedersen og Kjetil Engedahl, for deres innsats i året som har gått!

Vi ønsker velkommen til Trygve Hagness, som ble valgt inn som nytt styremedlem. Vi ser frem til et godt samarbeid!

En stor takk til Hederstegnkomiteen for deres jobb med utmerkelser på Årsmøte 2017.

Hilsen

Styret i Nedre Eiker Pistolklubb

Årsmøtepapirer:

[download id=»1214″]

Vedlegg til sakslisten:

  1. [download id=»1220″]
  2. [download id=»1237″]
  3. [download id=»1292″]
  4. [download id=»1223″]
  5. [download id=»1226″]
  6. [download id=»1283″]
  7. [download id=»1243″]

 

 

 

Medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb innkalles med dette til Årsmøte for 2017

Tirsdag 13.februar 2018 kl. 19.00

NB! Avholdes på klubbhuset til Årbogen Idrettspark

Møte- og stemmerett har alle medlemmer i Nedre Eiker Pistolklubb.

Forslag som ønskes behandlet på Årsmøtet må være styret i hende senest 14. dager før, innen 30.januar 2018.
Ifølge klubbens lover, kan ikke forslag fremsatt etter fristens utløp behandles på Årsmøtet.

Øvrige saksdokumenter blir publisert senest en uke før Årsmøte.

Innkallingen kan dere lese her [download id=»1134″]